بطور خلاصه و شفاف اگر بخواهیم جزییات کار با کارخانه ظرفیت خالی را مطرح کنیم باید بگوییم که کار با کارخانه ظرفیت خالی بدین معنی ات که شما ایده تولید محصولی را دارید و ثبت برند می کنید اما هزینه تاسیس کارخانه و تجربه و تخصص آن را ندارید و نمیتوانید مجوزهای آن را هم دریافت کنید.اینجاست که میتوانید با استفاده از کارخانه ظرفیت خالی محصول خود را تولید و عرضه بازار کنید.