1-ثبت شرکت.

2-انتخاب نام تجاری(برند).در این مرحله شما برای ثبت نهایی برند باید با کارخانه مورد نظر که دارای پروانه ظرفیت خالی باشد قرارداد امضا کنید.و به تایید اداره غذا و دارو برسانید.مجموعه ما با تجارب فراوانی که در زمینه ثبت برند داشته است می تواند بدون هزینه اضافی به پیشبرد این امر کمک نماید.

3-انتخاب محصول.دراین مرحله متقاضی محصول مورد نیاز خود را تعیین می نماید که می تواند نمونه یک محصول فرموله شده باشد.

4-ارایه نمونه آزمایشگاهی طبق درخواست های متقاضی تا رسیدن به توافق.

5-تعیین ظرف بسته بندی.

6-طراحی پکیجینگ و بسته بندی محصول.

تمام مراحل بالا بطور موازی با یکدیگر پیش می روند و بین 2تا6 ماه را طی میکند.