1-ثبت شرکت

2-انتخاب نام تجاری و ثبت آن.در این مرحله شما برای ثبت نهایی برند باید با کارخانه مورد نظر که حتما دارای پروانه ظرفیت خالی می باشد قرارداد امضا کنید و آن را به تایید نهایی اداره غذا و دارو برساندد ضمن ایکه مجموعه ما با تجارب فراوانی که در زمینه برند و ثبت آن داشته است می تواند بدون هزینه اضافی به پیسبرد این امر کمک نماید

3-انتخاب محصول.در این مرحله متقاضی محصول مورد نیاز خود را تعیین می نماید که می تواند نمون یک محصول فرموله شده باشد.

4-ارایه نمونه آزماشگاهی طبق درخواست های متقاضی تا رسیدن به توافق در محصول نهایی برای تولید.

5-تعیین ظرف بسته بندی متناسب با بافت و غلظت محصول و بودجه تولید و تیراژمحصول که تعیین کننده انتخاب ظرف است.

6-طراحی پکیجینگ و بسته بندی محصول توجه فرمایید که کلیه مراحل بالا بطور موازی با یکدیگر پیش می روند و از انتخاب برند تا لانچ محصول زمانی بین 2 تا6 ماه طی می شود.