در علم اقتصا سرمایه گذاری به معنای تخصیص منابع مالی به یک یا چند دارایی مختلف ب امید بدست آوردن منابع با ارزش تر در آینده است.با سرمایه گذاری می توانید به اهداف مالی خود دست پیدا کنید.

با سرمایه گذاری از تورم در امان می مانید.

انواع سرمایه گذاری:بورس-زمین و مسکن-طلا-ارز

سرمایه گذاری در کارخانه ظرفیت خالی:بسیاری از مردم بر این کمان هستند که برای تولید برند خود نیاز به تاسیس کارخانه و سرمایه زیاد دارند اما اگر بدانند با کمتر از یک درصد سرمایه برای تاسیس کارخانه میتوانند برند خود را تولید کنند اوضاع تغیر می کند.

با توجه به افزایش تورم و بی ارزش شدن پول در ایران سرمایه گذاری در بورس-طلا-ارز و مسکن ریسک بسیار زیادی خواهد داشت.

تولید محصول در کارخانه ظرفیت خالی به این معناست که با مقداری سرمایه و برند پیشنهادی خود میتوانید محصولتان را تولید و عرضه کنید و نیازی به تجربه و نیروی انسانی و فضای کارخانه پیدا نمیکنید.