چه کسانی مناسب کار با ظرفیت خالی هستند؟

امروزه در بسیاری از جوامع افراد سلبریتی و معروف بدنبال راه اندازی یک کسب و کار و سرمایه گذاری و تولید برند خود هستند اما عده ای بعلت کمبود بودجه بدنبال تولید برند خود نیستند چون گمان می کنند که باید با سرمایه کلان اقدام به احداث کارخانه و دریافت مجوزهای بهداشت کنند و به این علت از این امر صرفه نظر می کنند.اما در واقع این صنعت بدلیل سرمایه ناچیز و حذف احداث کارخانه و مجوزها گزینه مناسبی برای تولید برند افراد مشهور است همچنین افرادی که پس انداز ناچیزی دارند و نمی دانند آن را کجا باید ذخیره بکنند تا افزایش یابد آنها نیز می توانند با سرمایه گذاری در کارخانه ظرفیت خالی از مزیت های آن استفاده نمایند.