احساسات روی پوستمان چه تاثری میگذارد

احساسات درونی انسان می‌تواند بر ظاهر آن تأثیر بگذارد. استرس و اضطراب ممکن است با مشکلات پوستی مرتبط باشند و متخصصان این ارتباط را تأیید کرده‌اند. استرس می‌تواند بر سلامت پوست تأثیر گذار باشد و بروز اختلالات پوستی ممکن است نشانه‌ای از ناراحتی روحی باشد.

Continue reading