تست محصولات ارایشی بهداشتی روی حیوانات در ازمایشگاه

این موضوع بحث برانگیزی است که در آن ازمایشات بر روی حیوانات برای تست محصولات ارایشی و بهداشتی انجام می‌شود. این فعالیت به منظور اطمینان از ایمنی و کارایی محصولات برای استفاده انسان‌ها صورت می‌گیرد. حالا چنین تست‌هایی مورد انتقاد قرار گرفته و برخی از افراد و سازمان‌ها این روش را نادرست و غیراخلاقی می‌دانند، در حالی که دیگران این روش را ضروری و لازم برای اطمینان از ایمنی محصولات می‌دانند

Continue reading