اکتیو های ممنوع

محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های در صنعت ارایشی و بهداشتی در کشورهای ایران، اروپا و ایالات متحده آمریکا متفاوت هستند.
در ایران، ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها توسط سازمان غذا و داروی ایران (IFDA) تعیین می‌شوند و ممکن است شامل مواردی نظیر استفاده از مواد مضر و مشابه، محدودیت‌های مربوط به مواد الرژیک و ممنوعیت تبلیغات گمراه‌کننده باشد
در اروپا، محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها توسط اتحادیه اروپا و نهادهای مربوطه تعیین می‌شوند. این شامل ممنوعیت استفاده از مواد مضر، محدودیت‌های مربوط به مواد الرژیک و نیکل، محدودیت‌های مربوط به آزمایشات بر روی حیوانات و ممنوعیت تست بر روی حیوانات برای مواد جدید می‌شود.
در ایالات متحده آمریکا، محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها توسط سازمان غذا و داروی آمریکا (FDA)، کمیته محصولات آرایشی و بهداشتی (CIR) و سایر نهادها و مقررات قانونی صنعت مربوطه تعیین می‌شوند. این شامل ممنوعیت استفاده از مواد مضر، محدودیت‌های مربوط به مواد مخدر و مؤثرات مشابه، ممنوعیت استفاده از مواد مشکوک به عفونت و محدودیت‌های مربوط به تبلیغات گمراه‌کننده می‌شود.

Continue reading