پیری پوست

پیری پوست یکی از مشکلات پوستی شایع در دوران بالغ است که باعث کاهش اعتماد به نفس و افسردگی در فرد مبتلا می‌شود. برای درمان پیری پوست، ابتدا باید علت اصلی آن را شناسایی کرد.

Continue reading